Tấm cao su bố vải

Sản xuất trực tiếp các loại cao su bố vải.

Khả năng chịu hoá chất tốt: Xăng dầu, mài mòn, chịu nhiệt.

Các sản phẩm đặc trưng: Tấm cao su bố vải, màng bơm cao su.

Cung cấp các loại cao su tấm bố vải cho phòng phun bi.