Bọc Rulo cao su, bọc lô cao su, Con lăn bọc cao su, có khả năng chịu mài mòn, chịu nhiệt độ cao. Các loại con lăn cao su chịu hoá chất acid, bazo, con lăn chịu dầu, chịu xăng. Sản xuất và cung cấp trực tiếp, giá cả cạnh tranh, chất lượng hàng đầu.