Cao su chịu dầu

Cao su chịu dầu NBR sản xuất theo yêu cầu.

Khả năng chịu hoá chất tốt: Xăng dầu, mài mòn, chịu nhiệt.

Cung cấp các biến thể của cao su chịu dầu HNBR, XNBR.