Cao su diềm chắn than

Sản xuất các loại cao su diềm chắn than cho các công trình, nhà máy chất lượng tốt, khả năng làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, hoạt động liên tục.