Tấm cao su che buồng phun bi đàn hồi

  • Sản xuất tấm cao su cho buồng phun bi đàn hồi và chịu mài mòn cao.
  • Kích thước tấm cao su lõi thép đàn hồi đa dạng, sản xuất nhanh chóng.
  • Khả năng chống chịu cao: Hoá chất như xăng dầu, axit, bazơ.
  • Bề mặt trơn, nhám với độ lỳ cao.