Gioăng cao su chịu dầu

Cao su chịu dầu sản xuất theo yêu cầu.

Top 4 gioăng cao su chịu dầu, chịu nhiệt độ cực tốt.

Độ đàn hồi cao. Có thể sản xuất cùng bố vải.