Gioăng cao su chặn nước khe co giãn răng lược

Gioăng cao su chắn nước khe co giãn răng lược kích thước đa dạng.

Joint cao su khe co giãn độ bền kháng xé rách cao.

Khả năng chống chịu: Hoá chất như xăng dầu, axit, bazơ. Sự phá huỷ Ozone, mưa acid.

Bề mặt nhám với độ lỳ cao.

Chất lượng hàng đầu – Giá cả cạnh tranh.