Bọc cao su bồn chứa hoá chất

Cung cấp trực tiếp các loại cao su bọc bồn hoá chất.

Khả năng chịu hoá chất tốt: Xăng dầu, acid, bazơ, dung môi v.v…

Sản xuất nhanh chóng, giá cả cạnh tranh, đa dạng chủng loại.