Kếp cao su V20

Sản xuất và phân phối trực tiếp các loại cao su thiên nhiên.

SVR 3L; SVR 10; SVR 20; RSS 3

Hàng đóng bành chất lượng cao, không mùi..