Cao su chống cháy

  • Sản xuất trực tiếp các loại tấm cao su chống cháy.
  • Gioăng cao su chống cháy cho các thiết bị hiện đại.
  • Các sản phẩm ống cao su chống cháy bố vải cho nhà cao tầng.
  • Giá cao su chống cháy phụ thuộc vào hình dạng và điều kiện hoạt động.