Tấm cao su giảm chấn

Tấm cao su giảm chấn là cao su đặc dạng tấm có khả năng hấp thụ và giảm chấn rung động bảo vệ các thiết bị khỏi va chạm.

Tấm cao su giảm chấn được bổ sung sợi Nylon, lõi thép, sợi thuỷ tinh tăng sự chịu lực và kháng xé cho cao su.