Đệm chống va nón cụt SPC – Cone Fender

Đệm chống va nón cụt – Đệm tựa tàu SPC sản xuất, cung cấp và lắp đặt trọn bộ.

Đệm chống va cầu cảng Cone Fender có năng lượng hấp thụ và phản lực cực tốt.

Cung cấp và lắp đặt trọn bộ hệ thống đệm chống va.