Gioăng Cao Su Chữ P

Sản xuất và phân phối trực tiếp các sản phẩm cao su thuỷ điện, thuỷ lợi.

Gioăng cao su củ tỏi, kích thước đa dạng. P12, P20, P25, P30, P35, P40, P45, P50, P60, P70.

Các loại gioăng đáy, gioăng chèn nước mẫu mã linh hoạt.

Chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật khách hàng yêu cầu.