Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 25.11 đến 29.11

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 25.11 đến 29.11.2013 Trong tuần từ ngày 25/11 đến 29/11/2013, giá cao su thiên nhiên thế giới tại hai sàn giao dịch TOCOM và SICOM giảm xuống liên tục trong ba phiên giao dịch đầu tuần sau đó tăng trờ lại vào cuối tuần và không …

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 25.11 đến 29.11 Read More »

Giá cao su thiên nhiên ngày 04/11/2013

GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN NGÀY 04/11/2013 Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 14/11 Thai RSS3 (giao tháng 12/22013) $2.35/kg +$0.05 Thai SRT20 giao tháng 12/2013) $2.30/kg -$0.05 Malaysia SMR20 (giao tháng 12/2013) $2.25/kg 0 Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2013) $1.02/lb +$0.02 Thai USS3 72baht/kg 0 Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng …

Giá cao su thiên nhiên ngày 04/11/2013 Read More »