Chất độn Silica – Than trắng

Tên gọi SiO2 SiO2
Tên gọi khác Khói trắng, Silica kết tủa, Than trắng, Độn silica
Quy cách 20kg/bao hoặc 25kg/bao