Than đen N330

Tên gọi Than đen N330
Tên gọi khác Carbon black; Khói đen; Muội than 330
Quy cách 20kg/bao hoặc 25kg/bao