Gối cầu cao su cốt bản thép

Mô tả

Gối cầu cao su là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính toán, giúp kết cấu nhịp dịch chuyển, co giãn ít bị cản trở nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.

Khả năng chịu đựng

  • Gối cao su có ý nghĩa rất quan trọng đảm bảo độ êm thuận khi sử dụng. Với khả năng chịu lực cực tốt và chống chọi mạnh với sự thay đổi khí hậu, thời tiết của Việt Nam. Gối cầu cao su được sản xuất trên dây truyền tiên tiến sử dụng những nguyên liệu cao su hàng đầu. Sản phẩm đã được Viện đo lường Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng, khả năng chống chịu cao phù hợp với mọi yêu cầu mà ngành xây dựng cầu đường đặt ra.
  • Tải trọng chủ yếu mà gối cầu hoạt động là phương thẳng đứng, để tránh khả năng gối cầu quá tải dẫn đến tình trạng bị biến dạng, bên trong gối cầu là một tấm sắt chịu lược được liên kết chặt với cao su tạo nên sự chắc chắn hơn.

Phân loại gối cầu cao su

  1. Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
  2. Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và di động.

Gối cầu cao su cốt bản thép di động

Tiêu chuẩn kỹ thuật gối cầu cao su cốt bản thép

Đối tượngTên chỉ tiêuĐơn vịCao su thiên nhiênCao su Cloroprene
Vật liệu cao suĐộ cứngShore-A50 ± 560 ± 550 ± 560 ± 5
Modul trượtN/cm28010080100
Cường độ chịu kéoN/cm2> 1550> 1550> 1550> 1550
Độ giãn dài%> 450> 400> 400> 350
Biến dạng nén dư(*)%< 25< 25< 35< 35
Lão hoá nhiệt(**)
   – Thay đổi độ cứngShore-A< +10< +10< +15< +15
   – Thay đổi độ bền kéo%> -25> -25> -15> -15
   – Thay đổi độ giãn dài%> -25> -25> -45> -45
Lão hoá Ozone(***)Không bị nứt
Bản thép và cao suĐộ bám dính(****)N/cm2> 70> 70> 70> 70
Gối cầu cao suModul trượtN/cm2< 90< 110< 90< 110
Biến dạng nén%< 5
Chú thích:

  • 1 N/cm2 = 0,1 kG/cm2 = 0,01 MPa.
  • (*) Điều kiện: 70oC sau 22 giờ.
  • (**) Điều kiện: 70oC sau 168 giờ đối với cao su thiên nhiên và 100oC sau 70 giờ đối với cao su Cloroprene.
  • (***) Điều kiện: Nồng độ Ozone 50 pphm; Độ giãn mẫu: 20%; Nhiệt độ: 40oC; Thời gian: 96 giờ.

Ứng dụng trong đời sống và những sản phẩm liên quan

Ngành xây dựng cầu đường: Tấm tản nhiệt, khe co giãn cao su cốt bản thép