Lưu trữ Danh mục: Chia sẻ – Tìm hiểu – Phát triển ngành cao su

Cao su Silicone là gì?

Cao su silicone là một loại vật liệu đàn hồi tương tự như cao su, [...]

Sự khác nhau giữa cao su NBR và EPDM

Sự khác nhau giữa cao su NBR và cao su EPDM. Tìm hiểu và so [...]

Phân biệt cao su NBR và CR (Neoprene)

Phân biệt sự giống và khác nhau của cao su NBR và cao su Neoprene.

Cao su EPDM là gì? 5 tính chất và ứng dụng cao su EPDM

Cao su EPDM là vật liệu đàn hồi, làm kín có khả năng hoạt động [...]

Chất xúc tiến cao su

Chất xúc tiến cao su là vật liệu được thêm vào hỗn hợp để tăng [...]

So sánh bột gia cường – Silica & Than đen

So sánh điểm giống và khác nhau của Than đen và Silica trong quá trình [...]

Chất Phòng Lão Cao Su

Cao su sau một thời gian sử dụng dễ bị giảm cấp. Do đó, nhà [...]

Lưu huỳnh – Chất kết mạng cho cao su

Giới thiệu chung về các dạng lưu huỳnh. Ưu điểm, nhược điểm và các ứng [...]

Những thách thức lớn trong ngành cao su 2021

  Các thị trường chính xuất khẩu cao su Việt Nam XUẤT KHẨU CAO SU [...]

Cao su chống rung là gì? Mua cao su chống rung ở đâu?

Cao su chống rung là sản phẩm sử dụng trong các công trình công nghiệp. [...]