Xuất nhập khẩu cao su 5 tháng giảm cả về lượng và giá trị

Theo thống kê của Bộ Phát triển nông thôn (NNPTNT): Ước tính khối lượng (XK) tháng 5 đạt 51 nghìn tấn với trị 96 triệu USD. Với ước tính này, 5 tháng đầu năm XK đạt 239 nghìn tấn với giá trị đạt 473 triệu USD, giảm 20,2% về khối lượng và giảm 39,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su XK bình quân 4 tháng đầu năm 2014 đạt 1.997 USD/tấn, giảm 24,89% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể: Trung Quốc giảm 37,65% về khối lượng và giảm 53,26% về giá trị; Malaysia giảm 22,61% về khối lượng và giảm 45,86% về giá trị. Thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần về lượng và hơn 4 lần về giá trị so với 4 tháng đầu năm trước.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 4 THÁNG NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Cũng theo Bộ NNPTNT, ước khối lượng nhập khẩu (NK) cao su trong tháng 5 đạt 21 nghìn tấn với giá trị đạt 45 triệu USD, đưa khối lượng NK mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm đạt 118 nghìn tấn, giá trị NK đạt 247 triệu USD, giảm 7,7% về lượng và giảm 16,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường NK cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 20,5%), Nhật Bản (18%) và Campuchia (10%).

Nguồn: Trung tâm tin học và thống kê Bộ NNPTNT