Xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 của Việt Nam ước đạt 2,64 tỷ USD

Theo Báo cáo kết quả thực hiện tháng 3 của Trung tâm tin học thống kê Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 ước đạt 2,64 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 3 tháng đầu năm lên 6,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,35 tỷ USD, giảm 1,8%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,47 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

  • Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 năm 2014 ước đạt 524 nghìn tấn với giá trị 243 triệu USD đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm ước đạt 1,31 triệu tấn và 616 triệu USD, giảm 14,9% về khối lượng, và giảm 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. xuất khẩu bình quân tháng 2 năm 2014 đạt 486,5 USD/tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Đáng chú ý nhất là thị trường Philippin có sự tăng trưởng đột biến trong 2 tháng đầu năm với mức tăng gấp 7 lần về khối lượng và tăng 7,7 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Với mức tăng trưởng này, Philippin vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc và Hồng Kông, chiếm thị phần lần lượt là 23,91% và 3,8%.
  • : Tháng 3 năm 2014 xuất khẩu ước đạt 274 nghìn tấn với giá trị đạt 558 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 601 nghìn tấn và 1,17 tỷ USD, tăng 24,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm đạt 1.880 USD/tấn, giảm 10,2% so với năm 2013. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014 với thị phần lần lượt là 14,53% và 9,78%.
  • Cao su: Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3 đạt 37 nghìn tấn với giá trị 71 triệu USD, với ước tính này 3 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 144 nghìn tấn với giá trị đạt 292 triệu USD, giảm 23,1% về khối lượng và giảm 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá bình quân 2 tháng đầu năm 2014 đạt 2.065 USD/tấn, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 40,2% về khối lượng và giảm 54,83% về giá trị; Malaysia giảm 28,61% về khối lượng và giảm 48,1% về giá trị.
  • Chè: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 3 năm 2014 ước đạt 8 nghìn tấn với giá trị đạt 11 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 3 tháng đầu năm ước đạt 24 nghìn tấn với giá trị đạt 37 triệu USD, giảm 15,4% về khối lượng và giảm 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá chè xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2014 đạt 1.597 USD/tấn, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm 2013. Khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam giảm 13,03% về khối lượng và giảm 1,67% về giá trị.
  • : Khối lượng xuất khẩu tháng 3 ước đạt 18 nghìn tấn với giá trị 117 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2014 đạt 50 nghìn tấn với 310 triệu USD, tăng 16% về khối lượng và tăng 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Giá xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2014 đạt 6.105 USD/tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 26,18%, 20,35% và 9,59% tổng giá trị xuất khẩu.
  • Tiêu: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 3 ước đạt 25 nghìn tấn, với giá trị đạt 170 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 3 tháng đầu năm lên 49 nghìn tấn với giá trị 332 triệu USD, tăng 29,4% về khối lượng và tăng 32,3% về giá trị. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2014 đạt 6.828 USD/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu tiêu sang thị trường Hòa Kỳ, Singapore và Ân Độ – 3 thị trường lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014 chiếm 43,63% thị phần.
  • Gỗ và sản phẩm gỗ: Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 3 đạt 490 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 1,4 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ và Trung Quốc – 2 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2014 – chiếm 52,89% tổng giá trị xuất khẩu – có mức tăng trưởng lần lượt là 19,85% và 57,88% so với cùng kỳ năm 2013.
  • Thuỷ sản: Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3 ước đạt 574 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 1,61 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2013. Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 26,36% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường này hai tháng đầu năm đạt 275,14 triệu USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2013. Hai tháng đầu năm, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm (-10,26%), xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn đều tăng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc với mức tăng tương ứng đạt 22,64%, 50,73% và 63,3%.
  • Sắn và các sản phẩm từ sắn : Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 3 ước đạt 473 nghìn tấn, với giá trị đạt 140 triệu USD đưa tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 3 tháng đầu năm đạt 1,18 triệu tấn với giá trị 361 triệu USD, giảm 15,5% về khối lượng và giảm 16,2% về giá trị so cùng kỳ năm 2013. Giá trị xuất khẩu sản và các sản phẩm sắn sang hầu hết các thị trường lớn đều giảm mạnh, ngoại trừ thị trường Nhật Bản tăng (tăng 7,99% về khối lượng và tăng 16,12% về giá trị) so với cùng kỳ năm 2013.