Xuất khẩu cao su thiên nhiên của các nước ANRPC tăng 2,9%

Lượng thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC tính đến tháng 10/2013 ước đạt 7,04 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ba nước thiên nhiên hàng đầu là , Indonesia Malaysia chiếm 85,9% tổng lượng xuất khẩu của các nước thành viên ANRPC. Tổng lượng xuất khẩu năm 2013 ước đạt 8,55 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm 2012.

Theo Việt Nam