Xuất khẩu cao su tháng 12 đạt 135 ngàn tấn; khối lượng xuất khẩu năm 2016 tăng 10,6%

Theo báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ Nông nghiệp vè phát triển nông thôn, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 12/ 2016 ước đạt 135 nghìn tấn với giá trị đạt 220 triệu USD. Với giá trị này, khối lượng xuất khẩu cao su năm 2016 đạt 1,26 triệu tấn và 1,67 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 9% về giá trị so với năm 2015.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1.290 USD/tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU CAO SU NĂM 2015-2016

Đơn vị tính: triệu USD

Trung Quốc và Malaysia là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2016, chiếm 66,6% thị phần. Mười một tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tăng 25%, thị trường Malaysia giảm 43,8% so với cùng kỳ năm 2015.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 11 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 12/2016 ước đạt 45 nghìn tấn với giá trị đạt 81 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này năm 2016 đạt 433 nghìn tấn với giá trị đạt 685 triệu USD, tăng 10,9% về khối lượng và tăng 6,9% về giá trị so với năm 2015.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 11 tháng đầu năm 2016 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Đài Loan, chiếm 56,5% thị phần. Trong 11 tháng đầu năm 2016, khối lượng và giá trị cao su ở hầu hết các thị trường nhập khẩu đều tăng trừ thị trường Nga.

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 11 NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD