Vượt quy hoạch diện tích trồng cao su

Hà Nội (TTXVN 14/11) – Từ năm 2011, diện tích cao su cả nước đã vượt mức 800.000 ha – mức quy hoạch trồng cao su của Chính phủ đến năm 2020

Vượt quy hoạch diện tích trồng cao su

Hà Nội (TTXVN 14/11) – Từ năm 2011, diện tích cao su cả nước đã vượt mức 800.000 ha – mức quy hoạch trồng cao su của Chính phủ đến năm 2020