VRG khai thác đạt 11,2% kế hoạch năm đến hết tháng 3

Đến ngày 28/3, toàn khai thác được 29.404 tấn , đạt 11,2% kế hoạch tạm giao năm 2014.

Tiến độ khai thác toàn VRG thấp hơn cùng kỳ năm 2013 là 1,3% (thấp hơn 2.114 tấn), trong đó tiến độ khai thác bình quân các miền Đông Nam bộ đạt 13,6% (thấp hơn 0,8% so với năm 2013), khu vực Tây Nguyên đạt 5,3% (thấp hơn 1,5% so với tiến độ khai thác cùng kỳ năm 2013), của khu vực Duyên hải miền Trung đạt 12,1%, cao hơn so tiến độ khai thác cùng kỳ năm 2013 là 0,9%.

Về thu mua, chế biến mủ, toàn Tập đoàn thu mua được 5.737 tấn, vượt so với cùng kỳ năm 2013 là 702 tấn, chế biến được 40.774 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm 2013 khoảng 1.444 tấn. Doanh thu kinh doanh toàn Tập đoàn lũy kế đến 28/3 đạt 2.137,8 tỷ đồng, bằng 71% doanh thu cùng kỳ năm 2013.

Theo Tạp chí CSVN