Thông tin đơn hàng [VNS] – 200218/01

Gioăng cao su làm kín chữ P60

Gioăng cao su làm kín chữ P60
Gioăng cao su làm kín chữ P60

Dung sai kích thước: ± 2%

Dung sau khối lượng: 6 kg/m ± 5%

Nguyên vật liệu

   > Ngày nhập khẩu: 15/01/2021.

   > Nguyễn Thu Hiền.

   > Xuất xứ: Đức.

Hoá chất

   > Ngày phối trộn: 26/01/2020.

   > Phạm Tiến Đức.

Sản xuất

   > Bắt đầu sản xuất: 18/02/2021.

   > Hoàn thành sản xuất: 20/02/2021.

   > Nguyễn Văn Hiên.

Quản lý chất lượng

   > Ngày kiểm tra: 21/02/2020.

   > Nguyễn Trọng Đạt.

vi
vi