Việt Nam xuất khẩu 37 nghìn tấn cao su trong tháng 3

Theo Trung tâm tin học và thống kê Bộ NNPTNT, khối lượng tháng 3 của ước đạt 37 nghìn tấn với giá trị 71 triệu USD. Với ước tính này 3 tháng đầu năm 2014 đạt 144 nghìn tấn với giá trị đạt 292 triệu USD, giảm 23,1% về khối lượng và giảm 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2014 đạt 2.065 USD/tấn, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù và Malaysia vẫn duy trì là lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể:

– Trung Quốc giảm 40,2% về khối lượng và giảm 54,83% về giá trị;

– Malaysia giảm 28,61% về khối lượng và giảm 48,1% về giá trị.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM  THÁNG 2 NĂM 2014