Vành cao su chắn đá máy xúc

Sản xuất trực tiếp các loại vòng cao su chắn máy xúc.

Khả năng chịu hoá chất tốt: Xăng dầu, mài mòn, chịu nhiệt.

Cung cấp các loại cao su giảm chấn chất lượng cao.

Liên hệ:

  • Mr Đạt – 098 678 1296
  • Mr Khanh – 0913 223 494
  • Email: sales@caosukhanhdat.vn