TT Huế: Gần 1.000 ha cao su bị sâu bệnh

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện toàn tỉnh có gần 1.000 ha bị sâu bệnh gây hại. Bệnh xì mủ gây hại tỷ lệ 3 – 5%, nơi cao 10 – 20%, tập trung ở các xã: Thượng Long, Hương Phú, Hương Hữu, Thượng Lộ, Hương Hòa (huyện Nam Đông), Phong Mỹ (huyện Phong Điền).

Bệnh loét sọc miệng cạo gây hại tỷ lệ 3 – 5%, nơi cao 10 – 15%, tập trung các xã: Hương Thọ, Bình Điền (thị xã Hương Trà), Phong Mỹ (huyện Phong Điền). gây hại tỷ lệ 5 – 10%, nơi cao 30 – 40%, ở các xã: Thượng Long, Thượng Nhật, Hương Phú, Hương Hữu vùng Bắc Hà (huyện Phú Lộc). Chi cục Bảo vệ thực vật đang phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Theo Báo Thừa Thiên – Huế