Tranh thủ sự đồng thuận và hành động thống nhất vì lợi ích của nhà sản xuất cao su

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su VN (RRIV) vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Thư ký Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su Thiên nhiên (ANRPC). Nhân sự kiện này, Tạp chí Cao su VN đã có cuộc phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích.

Tranh thủ sự đồng thuận và hành động thống nhất vì lợi ích của nhà sản xuất cao su

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích (bên phải) tại một phiên họp của ANRPC

Thưa ông, được biết ông vừa trúng cử chức vụ Tổng Thư ký Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC). Xin ông cho biết quy trình bầu chức vụ này được diễn ra như thế nào?

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích: ANRPC là một tổ chức liên chính phủ, được chính thức thành lập vào năm 1970 với 5 nước thành viên ban đầu là Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và VN. Đến nay, sau 46 năm tồn tại, ANRPC hiện có 11 nước thành viên, chiếm hơn 90% sản lượng cao su thiên nhiên thế giới.

Theo quy chế hoạt động của ANRPC, chức vụ Tổng Thư ký có nhiệm kỳ 3 năm sẽ lần lượt được đảm nhiệm bởi nhân sự từ các nước thành viên theo thứ tự luân phiên. Tuy nhiên, vì một số 1ý do, VN, Trung Quốc, Campuchia và Philippines chưa từng đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký của Hiệp hội. 2 nước Singapore và Papua New Guinea đã đảm nhiệm 1 nhiệm kỳ, trong khi các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Sri Lanka đều đã giữ vị trí này từ 2 cho đến 4 nhiệm kỳ.

Theo tinh thần quyết nghị của Hội đồng Thành viên ANRPC trong phiên họp tại Sri Lanka vào năm 2006, nhiệm kỳ Tổng Thư ký bắt đầu từ năm 2017 sẽ được trao cho VN. Do đó, vào cuối năm 2015 Hội đồng Thành viên ANRPC đã có công văn gửi Chính phủ Việt Nam, đề nghị cử ứng viên vào vị trí này.

Tôi được Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (VRG) và Hiệp hội Cao su VN (VRA) đề cử, được Bộ NNPTNT chấp thuận và đề cử với Hội đồng Thành viên ANRPC. Hồ sơ của tôi được Hội đồng gửi đến các nước thành viên để lấy ý kiến từ tháng 9/2016 và trong phiên họp ngày 21/10/2016 tại Ấn Độ, Hội đồng đã nhất trí giao nhiệm vụ Tổng Thư ký cho tôi. Theo tôi nghĩ, việc được Hội đồng Thành viên ANRPC nhất trí bổ nhiệm vào vị trí Tổng Thư ký có phần nhờ vào những kinh nghiệm hoạt động của tôi trong ngành cao su quốc tế từ năm 2003 đến nay.

Sau khi nhận nhiệm vụ, vấn đề ông quan tâm nhất, những ưu tiên trước mắt và kế hoạch dài hạn trong nhiệm kỳ công tác của mình là gì?

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích: Vấn đề tôi quan tâm nhất là làm sao tranh thủ được sự ủng hộ và hợp tác từ các Chính phủ thành viên ANRPC để đạt được tiếng nói đồng thuận và hành động thống nhất giữa các nước thành viên. Vì đây chính là sức mạnh của tổ chức, nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích của các nhà sản xuất cao su thiên nhiên trên thế giới, đặc biệt trong tình hình giá cao su thấp hiện nay.

Trước mắt, cần tăng cường thu thập thông tin đầy đủ, chính xác và thường xuyên hơn về tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su trên thế giới. Trên cơ sở đó tiến hành cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo thị trường cao su thiên nhiên thế giới nhằm cung cấp thông tin và khuyến cáo cho các chính phủ thành viên để giúp họ có cơ sở vững chắc nhằm hoạch định, điều chỉnh các chính sách liên quan đến quy hoạch phát triển và quản lý sản xuất ngành cao su trong từng nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến lợi ích của người nông dân trồng cao su.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông công tác trong ngành cao su từ năm 1987 và làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao su VN. Năm 1998, ông lấy bằng cao học tại Đại học Putra Malaysia chuyên ngành Wastewater Treatment. Đến năm 2003, ông nhận bằng tiến sỹ tại Đại học Quốc gia TP.HCM chuyên ngành Công nghệ Nước và Nước thải.

Tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng RRIV. Trong suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Ngọc Bích và đồng sự đã thực hiện 26 công trình khoa học đã được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên các Tạp chí khoa học. Tiến sỹ Bích còn là tác giả của 4 sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Ngoài ra, từ năm 2003 đến nay, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích còn là thành viên các nhóm công tác, nhóm chuyên gia của ANRPC và Ủy hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế (International Rubber Research and Development Board – IRRDB).

Về lâu dài, kế hoạch của tôi là tăng cường sự phối hợp hoạt động, không chỉ giữa các nước thành viên ANRPC với nhau, mà còn với các nước sản xuất cao su thiên nhiên ngoài ANRPC. Đồng thời tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cao su, cũng như các nhà tiêu thụ cao su, để tiến tới hình thành và củng cố vững chắc mối quan hệ hài hòa giữa sản xuất và tiêu thụ cao su, vì lợi ích của tất cả các bên, vì sự phát triển bền vững của ngành cao su thiên nhiên thế giới.

Là đại diện ngành cao su VN đứng trong tổ chức sản xuất cao su lớn nhất thế giới, ông có kế hoạch gì để giúp tăng cường vị thế, tiếng nói và hình ảnh của ngành cao su VN trên trường quốc tế?

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích: Trước mắt, vì uy tín của đất nước và của ngành cao su VN, tôi sẽ phải học hỏi không ngừng, làm việc trong cương vị mới, luôn cố gắng theo gương những người tiền nhiệm của tôi.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cao su của VN với các nước khác, ANRPC sẽ thường xuyên tổ chức những hoạt động chuyên môn như tập huấn, hội thảo, tham quan, trình diễn nhằm hỗ trợ cho ngành cao su VN trong một số lĩnh vực quan trọng về sản xuất kinh doanh, như đào tạo chuyên gia phân tích thị trường, dự báo thị trường và quản trị doanh nghiệp.

Trong năm 2017, ANRPC sẽ phối hợp với VRG và VRA tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 40 của ANRPC tại VN. Đây cũng là một cơ hội để tăng cường vị thế, tiếng nói và hình ảnh của ngành cao su VN trên trường quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

Phan Thắng (thực hiện)