Thuế suất thuế nhập khẩu cao su vào Ấn Độ, áp dụng từ ngày 01/01/2017

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế và Hải quan Ấn Độ (Central Board of Excise and Customs: CBEC), thuế suất thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Ấn Độ từ ngày 01/01/2017được áp dụng như sau:

  1. Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường:

– Mủ cao su thiên nhiên đã hoặc chưa tiền lưu hóa (mã HS 4001.10.10, 4001.10.20): Thuế suất nhập khẩu thông thường là 70%.

– Cao su tờ xông khói (mã HS 4001.21.00), cao su định chuẩn kỹ thuật (mã HS 4001.22.00), cao su loại khác (mã HS 4001.29.10, HS 4001.29.20, HS 4001.29.30, HS 4001.29.40, HS 4001.29.90):Thuế suất nhập khẩu thông thường là 25%.

– Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự (mã HS 4001.30.00): Thuế suất nhập khẩu thông thường là 10%.

  1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: Áp dụng đối với các nước được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Ấn Độ, bao gồm các quốc gia thành viên WTO hoặc các quốc gia, khu vực có ký hiệp định thương mại song phương với Ấn Độ. Cụ thể như sau:

– Mủ cao su thiên nhiên đã hoặc chưa tiền lưu hóa (mã HS 4001.10.10, 4001.10.20): Thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 70%.

– Cao su tờ xông khói (mã HS 4001.21.00), cao su định chuẩn kỹ thuật (mã HS 4001.22.00), cao su loại khác (mã HS 4001.29.10, HS 4001.29.20, HS 4001.29.30, HS 4001.29.40, HS 4001.29.90) và“nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự” (mã HS 4001.30.00): Thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 25% hoặc 30 Rs/kg (tương đương 464 USD/tấn),được tính theo mức nào thấp hơn.

  1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:Theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) và đáp ứng những điều kiện quy định về xuất xứ…, theo đó, chỉ  có “nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự” (mã HS 4001.30.00) từ Việt Nam và mốt số nước trong ASEAN khi nhập khẩu vào Ấn Độ được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 0%.

Biểu thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Ấn Độ áp dụng từ ngày 01/01/2017

(*) Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường: nguồn http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cst1617-300616/chap-40.pdf, ngày truy cập 15/5/2017
(**) Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi: nguồn http://tao.wto.org/report/ExportMarketV2.aspx, ngày truy cập 15/5/2017

(***) Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt mà Ấn Độ áp dụng đối với một số nước trong ASEAN bao gồm Việt Nam,Malaysia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Brunei, Lào: nguồn http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-tarr2016/cs63-2016.pdfhttp://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2011/cs-tarr2011/cs46-2k11, ngày truy cập 15/5/2017

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam (Hiền Bùi, Ngọc Thúy)