Thuế giá trị gia tăng đối với mủ cao su sơ chế

Ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế trị gia tăng.

Tiếp ngay sau đó, ngày 09/01/2014, Bộ đã ban hành văn bản số 385/BTC-CST hướng dẫn thêm về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nông, lâm, .

Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư số06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, tại Điều 10, khoản 6 thì nhóm mặt hàng mủ sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm thuộc diện chịu thuế suất 5% (cũng giống như quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BTC). Tuy nhiên, tại khoản 5, Điều 5, quy định các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT có khoản sau: “Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này”.

Trong phần này, Thông tư có đưa ví dụ số 19 về mặt hàng gạo:  khi Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp bán gạo(là mặt hàng có thuế suất 5%) cho Công ty XNK C hoặc bán cho công ty D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì không  phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán ra này. Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty D, Công ty lương thực B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Riêng đối với mặt hàng mủ cao su sơ chế, để hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của các văn bản trên, ngày 20/02/2014, đã gửi văn bản số 31/HHCS đến Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thêm về việc lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT của các doanh nghiệp trong khâu kinh doanh thương mại đối với mặt hàng mủ cao su sơ chế.

Hiệp hội sẽ thông tin lại cho các doanh nghiệp hội viên ngay sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài chính.

Để biết thông tin chi tiết, các doanh nghiệp Hội viên có thể tham khảo Thông tư 219/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính và văn bản số 31/HHCS ngày 20/02/2014 của Hiệp hội Cao su VN.

Theo  Hiệp hội Cao su Việt Nam