Thông báo bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý để tái canh năm 2017. Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện tham dự đấu giá mua cây cao su thanh lý.

Thông báo bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý

Quy mô bán đấu giá: 32,29ha

Hồ sơ đấu giá được bán với lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn/bộ).

Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ 7h30 phút đến 16h30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017 (trong giờ làm việc) tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Ðịa chỉ: Số 264 đường Hùng Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tổ chức xem thực tế vườn cây: Từ ngày 28/3/2017 đến ngày 31/3/2017

Nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: Trước 16h ngày 03/4/2017 tại Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị.

Thời gian tổ chức phiên đấu giá : Bắt đầu vào lúc 08 giờ ngày 04/4/2017 tại Hội trường Văn phòng công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, địa chỉ: 264 đường Hùng Vương – phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Dũng – Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị. Điện thoại: 0981.162.368.

CÔNG TY CAO SU QUẢNG TRỊ