Thanh Hóa: Tìm giải pháp ổn định diện tích cao su

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tính đến tháng 9 – 2016, diện tích cao su trên địa bàn tỉnh giảm hơn 248 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Thọ Xuân, Yên Định…

Tìm giải pháp ổn định diện tích cao su

Người dân xã Thành Vân (Thạch Thành) cạo mủ cao su.

Huyện Ngọc Lặc có diện tích cao su giảm khoảng 100 ha, nguyên nhân là do cây cao su già cỗi, lượng mủ ít nên người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Tìm hiểu tại huyện Như Xuân, khoảng tháng 8 – 2016, trên địa bàn huyện xuất hiện tình trạng một số hộ dân ở các xã Bình Lương, Cát Tân, Hóa Quỳ chặt phá cây cao su (trồng năm 1998 – 1999) để bán gỗ, củi và chuyển đổi sang trồng cây keo, cỏ nuôi bò, làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhân dân, gây mất an ninh rừng trồng trên địa bàn huyện. Để ổn định diện tích cao su và ngăn chặn tình trạng nói trên, huyện Như Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây cao su hiện có. Đồng thời, chỉ đạo các xã có biện pháp ngăn chặn nhân dân tự ý chặt phá cây cao su. Hiện nay, diện tích cao su ở Như Xuân có hơn 6.167 ha; chính quyền huyện vẫn xác định cây cao su là cây trồng chủ lực.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nga, xã Cát Vân trồng 1 ha cao su năm 2009, đến nay đã vào thời kỳ thu hoạch. Được xã tuyên truyền, gia đình chị đã thực hiện cải tạo vườn tạp,  khai thác đất trống để trồng các loại cây ăn quả, sắn, mía lấy ngắn nuôi dài, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cao su, chờ giá mủ tăng mới khai thác.

Năm 2011, huyện Thường Xuân đưa cây cao su vào trồng. Trong 2 năm đầu, diện tích luôn vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, kể từ năm 2013 đến nay, diện tích trồng cao su ở Thường Xuân không đạt kế hoạch đề ra.

Cá biệt, năm 2014, tỉnh giao 350 ha nhưng nhân dân trong huyện chỉ trồng được hơn 27 ha và năm 2015, tỉnh giao 100 ha nhưng toàn huyện không trồng được một cây nào. Nguyên nhân là do thị trường “đóng băng”, giá mủ xuống thấp khiến người dân nghi ngại, không dám đầu tư. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền của tỉnh còn thấp nên không khuyến khích được bà con tham gia. Giải pháp trước mắt của huyện là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, bảo vệ hơn 695 ha cao su hiện có. 

Trong định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 25.000 ha cao su. Trong đó, cao su trong chu kỳ khai thác khoảng 21.500 ha. Nhằm ổn định diện tích cao su, tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ diện tích cao su hiện có, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển cao su. Đồng thời, nhân rộng các giống cao su mới, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng.  Trong khâu chế biến và tiêu thụ, tỉnh ưu tiên kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm  và tạo dựng được thương hiệu cao su Thanh Hóa trên thị trường.