Tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 129 ngàn tấn cao su

Theo báo cáo của Trung tâm tin học và thống kê Bộ NNPTNT, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 8/2016 của Việt Nam ước đạt 129 nghìn tấn với giá trị 165 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm 2016 đạt 701 nghìn tấn và 880 triệu USD, tăng 10,4% về khối lượng nhưng giảm 4,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1.250 USD/tấn, giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016, chiếm 64% thị phần. Bảy tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tăng 9,7%; thị trường Ấn Độ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2015.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM 7 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 8/2016 đạt 36 nghìn tấn với giá trị đạt 56 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này 8 tháng đầu năm 2016 đạt 265 nghìn tấn với giá trị đạt 405 triệu USD, tăng 6,5% về khối lượng nhưng lại giảm 6,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 7 tháng đầu năm 2016 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Đài Loan, chiếm 56,4% thị phần. Trong 7 tháng đầu năm 2016, hầu hết các thị trường nhập khẩu cao su đều tăng về khối lượng ngoại trừ 2 thị trường là Campuchia và Nga, trong đó thị trường Campuchia giảm 10,4% và thị trường Nga giảm 8,5%. Còn về giá trị, có 4 thị trường có giá trị nhập khẩu cao su tăng trong 7 tháng đầu năm 2016 là Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ và Indonesia với giá trị tăng lần lượt là 26,2%, 10,7%, 4,4% và 1%. Các thị trường còn lại có giá trị nhập khẩu cao su trong 7 tháng đầu năm 2016 giảm.

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 7 NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD