Tháng 5/2017: Xuất khẩu cao su 51 nghìn tấn, giảm về lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, tháng 5/2017, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 353 nghìn tấn và 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2017 đạt 2.016 USD/tấn, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc, Hàn Quốc, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 63,1%, 4,9% và 3,7%. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 383,7 triệu USD (+89,9%), 29,6 triệu USD (gấp gần 2,5 lần) và 22,6 triệu USD ( -22,3%) so với cùng kỳ năm 2016.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 5/2017 ước đạt 42 nghìn tấn với giá trị đạt 97 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 lên 200 nghìn tấn và 449 triệu USD, tăng 25,1% về khối lượng và tăng 88,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 4 tháng đầu năm 2017 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia, chiếm 57,2% thị phần. Trong 4 tháng đầu năm 2017, giá trị cao su ở tất cả các thị trường nhập khẩu đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Indonesia (tăng hơn 3 lần).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD