Tháng 4, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 38 nghìn tấn

Theo báo cáo của Trung tâm tin học thống kê Bộ NNPTNT, khối lượng tháng 4 của ước đạt 38 nghìn tấn với trị 74 triệu USD, với ước tính này 4 tháng đầu năm 2014 xuất khẩu cao su đạt 189 nghìn tấn với trị đạt 378 triệu USD, giảm 17,9% về khối lượng và giảm 38,4% về trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2014 đạt 2.010 USD/tấn, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 37,5% về khối lượng và giảm 53,96% về giá trị; Malaysia giảm 29,23% về khối lượng và giảm 49,6% về giá trị. Thị trường Hà Lan có tốc độ tăng nhanh nhất, gấp hơn 6 lần so với 3 tháng đầu năm 2013.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM THÁNG 3 NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = Tấn; Giá trị = 1.000 USD