Tháng 1/2017, Việt Nam xuất khẩu 102 nghìn tấn cao su, giá trị tăng 84,8% so với cùng kỳ

Tháng 1/20917, khối lượng xuất khẩu cao su của nước ta đạt 102 nghìn tấn với giá trị đạt 193 triệu USD, tăng 10,5% về khối lượng và tăng 84,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cao su xuất khẩu năm 2016 đạt 1.333 USD/tấn, giảm 1% so với năm 2015. Trung Quốc và Malaysia là 2 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong năm 2016, chiếm lần lượt 59,5% và 7,7% thị phần. Năm 2016, giá trị xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc tăng 30%, thị trường Malaysia giảm 42,5% so với năm 2015.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 1/2017 đạt 48 nghìn tấn với giá trị đạt 93 triệu USD, tăng 35,8% về khối lượng và tăng 85,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong năm 2016 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia và Đài Loan, chiếm 56,9% thị phần. Trong năm 2016, khối lượng và giá trị cao su ở hầu hết các thị trường nhập khẩu đều tăng trừ thị trường Nga. Thị trường có tăng trưởng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc (tăng 23,6% về khối lượng và tăng 26,1% về giá trị).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM  NĂM 2016

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD