Thái Lan chưa có kế hoạch bán cao su dự trữ trong thời gian này

Ông Yium Tavarolit – Giám đốc Điều hành của quốc tế ba bên (IRCo) cho biết, Bộ Hợp tác xã đã khẳng định Chính phủ nước này chưa có kế hoạch bán lượng cao su dự trữ vào thời điểm này.

Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét việc bán cao su tồn kho khi cao su thiên nhiên được cải thiện hơn.

Theo IRCo