Tập đoàn Cao su ghi nhận lãi tốt trước cổ phần hóa

Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), năm 2016, Tập đoàn đã khai thác được hơn 253.000 tấn mủ cao su; tiêu thụ hơn 337.000 tấn, lợi nhuận bình quân ước đạt gần 1,6 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu đạt 15.401 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.300 tỷ đồng, lần lượt đạt 114% và 151% kế hoạch…

Tập đoàn Cao su ghi nhận lãi tốt trước cổ phần hóa

Tổng giám đốc VRG Trần Ngọc Thuận cho biết, năm 2017, với hơn 169.246 ha vườn cao su kinh doanh, VRG đặt mục tiêu khai thác 250.770 tấn mủ; giá bán bình quân 35 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu khoảng 21.500 tỷ đồng; lợi nhuận 4.180 tỷ đồng…

Liên quan đến triển khai cổ phần hóa VRG đang được thúc đẩy, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm nay, VGR sẽ cổ phần hoá, nhưng phải duy trì sự ổn định, nhất là liên quan đến hàng trăm nghìn ha đất của các công ty thuộc Tập đoàn quản lý và khai thác.

VRG phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình cổ phần hoá. Việc thoái vốn tại các công ty con phải nhanh nhất có thể, nhưng phải bảo đảm có hiệu quả.

H.Hòe