Sản lượng và năng suất tự nhiên của cao su

Hơn 2 tháng qua, giá mủ cao su liên tục tăng do kinh tế thế giới phục hồi và cầu đang trên đà vượt cung. Tình trạng cung thấp hơn cầu được cho là sẽ kéo dài trong vài năm tới do các nước sản xuất lớn đang cắt giảm sản lượng để kích thích giá tăng