Sản lượng cao su tự nhiên tháng 8 của Malaysia tăng 11,1%

Theo cơ quan thống kê Malaysia, tổng sản lượng cao su tự nhiên trong tháng 8/2017 của Malaysia tăng 11,1% lên 61.252 tấn, so với mức 55.121 tấn trong tháng 7/2017. Cao su tiểu điền chiếm 93% tổng sản lượng cao su của Malaysia.

Sản lượng cao su tự nhiên tháng 8 của Malaysia tăng 11,1%

Cơ quan thống kê cũng cho hay giá mủ cao su cô đặc trung bình tháng tăng 5% lên 543,52 sen/kg so vơi sthangs 7/2017. Giá SMR20 tăng 1,4% lên 644,25 sen/kg trong cùng kỳ so sánh.

Xuất khẩu cao su tự nhiên của Malaysia tăng 17,1% lên 55.563 tấn so với tháng 7/2017; 5 thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Đức, Iran, Mỹ và Phần Lan.

Tiêu dùng cao su nội địa tăng 2% lên 41.715 tấn trong cùng kỳ so sánh. Ngành sản xuất găng tay cao su chiếm 73,3% tổng tiêu dùng cao su tự nhiên của Malaysia. Cuối tháng 8/2017, dự trữ cao su tự nhiên của Malaysia tăng 1,1% lên 194.281 tấn.

Theo The Sun Daily