Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng 5,7% trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm tài khóa 2017 – 18, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng 5,7% so với cùng kỳ năm tài khóa trước, theo thông tin từ ông A Ajith Kumar, chủ tịch kiêm CEO của Hội đồng Cao su Ấn Độ.

Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ tăng 5,7% trong 5 tháng đầu năm

Ông cho biết trong 5 tháng đầu năm tài khóa 2017 – 18 (từ tháng 4 – 8/2017), sản lượng cao su tự nhiên Ấn Độ đạt 259.000 tấn, so với mức sản lượng 245.000 tấn trong cùng kỳ năm tài khóa trước đó. Sản lượng cao su tự nhiên Ấn Độ năm tài khóa 2017 – 18 dự báo đạt 800.000 tấn – tăng 16% so với năm tài khóa trước.

Nhập khẩu tăng liên tục từ năm 2008 – 2009 lên đến mức cao nhất là 458.374 tấn trong năm 2015 – 2016. Tuy nhiên, nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ trong năm 2016 – 2017 giảm 7% xuống còn 426.188 tấn. Nhập khẩu cao su tự nhiên tiếp tục giảm 11,6% trong 5 tháng đầu năm 2017 – 18 và 66% lượng cao su đi qua kênh chính ngạch. Hội đồng Cao su Ấn Độ dự báo nhập khẩu cao su tự nhiên của nước này trong năm tài khóa 2017 – 18 sẽ đạt 320.000 tấn.

Tiêu dùng cao su tự nhiên trong 5 tháng đầu năm 2017 – 18 đạt 441.380 tấn, so với mức 433.930 tấn trong cùng kỳ năm 2016-17. Tiêu dùng cao su tự nhiên của Ấn Độ trong năm tài khóa 2017 – 18 dự báo đạt 1,07 triệu tấn.

Theo  The Hindu Business Line