Quý I/2017, xuất khẩu cao su tăng cả lượng và trị giá

Lượng cao su xuất khẩu sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương.

Tháng 3/2017 cả nước đã xuất khẩu 66,2 nghìn tấn cao su, trị giá 138,8 triệu USD, giảm 26,8% về lượng và giảm 27,9% về trị giá so với tháng 2/2017 – đây cũng là tháng thứ 3 lượng cao su xuất khẩu giảm liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 3/2017, lượng cao su xuất khẩu đạt 250 nghìn tấn, trị giá 510,6 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 90,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, xuất khẩu cao su của Việt Nam đã có mặt tại 27 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc soán ngôi, chiếm 64,1% tổng lượng cao su xuất khẩu, đạt 160,2 nghìn tấn, trị giá 330,2 triệu USD, tăng 24,53% về lượng và tăng 126,29% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị thị trường Malaysia, với 10,6 nghìn tấn, trị giá 19,9 triệu USD, nhưng so với 3 tháng năm 2016, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường này lại suy giảm, giảm 41,35%, nhưng trị giá tăng 1,98%. Kế đến là Hàn Quốc, tăng 37,5% về lượng và 158,5% về trị giá, đạt lần lượt 10,3 nghìn tấn, trị giá 23,2 triệu USD.

Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang thị trường Thụy Điển, tuy lượng xuất trong 3 tháng 2017 ngang bằng 3 tháng năm 2016, nhưng trị giá lại tăng trưởng, tăng 71,17%, đạt 543,5 nghìn USD. một điểm đáng chú ý nữa, thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam trong quý đầu năm nay có thêm thị trường Ukraina, tuy lượng xuất chỉ đạt 80 tấn, trị giá 199,2 nghìn USD.

Đặc biệt, xuất khẩu cao su sang Singapore tuy lượng xuất chỉ đạt 93 tấn, trị giá 155,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 2016 lại có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 322,73% về lượng và tăng 455,11% về trị giá.

Nhìn chung, quý đầu năm nay lượng cao su xuất khẩu sang thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, gần 62%, ngược lại số thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 38,4%.