Quý I/2017, sản phẩm từ cao su xuất khẩu sang Pháp tăng mạnh

Kết thúc quý I/2017, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Pháp tăng 7,95% so với quý I/2016, đạt 725,9 triệu USD, số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam.

Theo tổng cục Hải quan, Việt Nam xuất sang Pháp trong quý I/2017 gồm 25 chủng loại mặt hàng, trong đó hàng điện thoại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 34,4% tổng kim ngạch đạt 250,1 triệu USD, tăng 4,48%, đứng thứ hai là giày dép các loại với 112,4 triệu USD, giảm 0,51% so với quý I/2016.

Ngoài hai mặt hàng kể trên, Việt Nam còn xuất sang Pháp các mặt hàng như gỗ và sản phẩm, túi xách ví vali mũ và ô dù…

Nhìn chung, quý đầu năm nay xuất khẩu sang thị trường Pháp nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 72%, trong đó phải kể đến sản phẩm từ cao su tuy kim ngạch chỉ đạt 2,1 triệu USD, nhưng lại tăng mạnh so với cùng kỳ, tăng 158,65%, ngược lại nhóm hàng với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 28% và xuất khẩu đá quý kim loại quý và sản phẩm giảm mạnh, giảm 38,72%.

Ngoài mặt hàng sản phẩm từ cao su có tốc độ tăng mạnh, còn có một số mặt khác tuy kim ngạch đạt không cao nhưng lại có tốc độ tăng trưởng khá như: nguyên phụ liệu dệt, may da giày tăng 109,49%, đạt 5,3 triệu USD; gạo tăng 147,92%, đạt 76,4 nghìn USD và cao su tăng 99,85% đạt 1,9 triệu USD.