I. Nội thành Hà Nội

   A. Những đơn hàng từ 2.000.000 – 5.000.000 (VNĐ)

 • Hỗ trợ 1/3 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có trọng lượng lớn, phải sử dụng đến xe 3 bánh chuyên dụng hoặc xe tải.
 • Hỗ trợ 1/2 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có thể vận chuyển bằng xe máy.

   B. Những đơn hàng lớn hơn 5.000.000 (VNĐ)

 • Hỗ trợ 1/2 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có trọng lượng lớn, phải sử dụng đến xe 3 bánh chuyên dụng hoặc xe tải.
 • Hỗ trợ 2/3 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có thể vận chuyển bằng xe máy.

 

II. Ngoại thành Hà Nội

   A. Những đơn hàng có tỉ lệ cước vận chuyển và tổng giá trị đơn hàng không quá 2%

 • Hỗ trợ 1/3 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có trọng lượng lớn, phải sử dụng đến xe 3 bánh chuyên dụng hoặc xe tải.
 • Hỗ trợ 1/2 chi phí vận chuyển đối với những sản phẩm cao su có thể vận chuyển bằng xe máy.

   B. Những đơn hàng có tỉ lệ cước vận chuyển và tổng giá trị đơn hàng từ 2% – 5%

 • Hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển.

 

II. Ngoại lệ

 • Trên đây là bảng tham khảo tương đối cho Quý khách hàng về hầu hết các sản phẩm cao su kỹ thuật được sản xuất và cung cấp bởi Công Ty Cao Su Kỹ Thuật Khánh Đạt.
 • Cam kết hỗ trợ tối đa chi phí vận chuyển cho Quý khách hàng để mang lại lợi ích tốt nhất cho 2 bên.
 • Đối với những mặt hàng lớn, Công Ty Cao Su Kỹ Thuật Khánh Đạt sẽ cân đối giảm giá sản phẩm và hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển trên Toàn Quốc.
 • Nhân công bốc xếp tại xưởng sản xuất của Công Ty Cao Su Kỹ Thuật Khánh Đạt hoàn toàn miễn phí.