Nhiều bất cập từ các nhà máy chế biến mủ cao su

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một số địa phương đã phát triển mạnh nhà máy chiến biến cao su. Tuy nhiên, việc phát triển nhiều nhà máy mà lại không tính đến vùng nguyên liệu, nên đã nảy sinh nhiều bất cập, tình trạng các cơ sở tranh mua, tranh bán, giả cả thiếu thống nhất. Bên cạnh đó các nhà máy này còn gây  ô nhiễm môi trường nghiêm trọng  ở các khu dân cư.