Người trồng cao su tại Malaysia gặp khó khăn do giá giảm

 Giá cao su thiên nhiên giảm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người trồng cao su tại Malaysia – nước sản xuất cao su đứng thứ 6 và xuất khẩu thứ 4 trên thế giới.

 Nhiều vườn cây cao su đã bị bỏ hoang tại bang Kedah, phía Bắc Malaysia do giá bán cao su quá thấp. Giá bán mủ chén vào khoảng 2 Ringgit (0,49 USD)/kg. Chính phủ Malaysia được yêu cầu thiết lập mức giá cao su thiên nhiên ở mức 3 Ringgit (0,73 USD)/kg và không để giá quá biến động.