Ngày 23.6: Giá cao su Tocom tăng theo giá dầu

giao tháng 11 trên sàn Tocom tại Tokyo hôm nay tăng 5,6 yên, tương đương 2,63% lên 218,3 yên/kg, phiên tăng thứ 5.