Lượng cao su thiên nhiên nhập khẩu vào Ấn Độ tăng gấp đôi

Theo Tổng cục Ấn Độ, tháng 02/2014, lượng nhập khẩu vào Ấn Độ đã tăng gấp đôi so với con số 18.141 tấn của cùng kỳ năm 2013, do giá trong nước cao hơn giá của thị trường thế giới.

Trong tháng hai, giá cao su đã giảm xuống mức thấp trên thị trường thế giới do ảnh hưởng của nền trì trệ tại lượng dự trữ cao su tăng cao tại thị trường .

Sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ trong tháng 02/2014 đạt 60.000 tấn, giảm so với 62.000 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Theo VRA