Khách hàng Algeria muốn nhập khẩu nguyên liệu cao su Việt Nam

Vinanet – Hiện nay, có khách hàng Algeria muốn nhập khẩu nguyên liệu cao su của Việt Nam hoặc liên doanh, liên kết đầu tư trong lĩnh vực này.

Lưu bản nháp tự động

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Algeria để biết thêm chi tiết.

Tham tán Thương mại: Hoàng Đức Nhuận

Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: 213 (0) 23485193

Fax: 213 (0) 23485200

Mobile: 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Vietnamexport.com

viVietnamese